Permanentie

Verzorging

Thuisverpleging Sana voert ook permanentie uit voor assistentiewoningen, dit zowel te Ravels als te Turnhout. Een assistentiewoning is een woning waar u zelfstandig woont en kunt blijven wonen als het wat moeilijker gaat, dit met de nodige ondersteuning van mantelzorg & thuizorg.

Net zoals thuis kan u beroep doen op maatschappelijke diensten zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Tevens zijn er gemeenschappelijke ruimtes aanwezig waar u ander bewoners kunnen ontmoeten.

De woningen zijn aangepast, veilig en er is oproepsysteem voor handen waar u gebruik van kan maken wanneer dit nodig is. Net daar komt Thuisverpleging Sana in beeld, in team hebben wij een permanentie systeem uitgewerkt om zo op efficiënte wijze uw noodoproepen te beantwoorden. 

Wanneer er een noodoproep bij Thuisverpleging Sana binnenkomt garanderen wij binnen 20 minuten bij u aanwezig te zijn en u de nodige zorgen toe te dienen.

1. Permanentie Residentie Fransen (Ravels)

In Ravels voert Thuisverpleging Sana de permanentie uit voor Residentie Fransen. Zij bieden 17 erkende assistentiewoningen aan in het centrum van de gemeente. 

Meer info kun je vinden op https://fransen.awpro.be/

Heeft u vragen over onze permanentie?
Contacteer ons gerust
via tel.: 0497 41 44 33
of via e-mail:info@thuisverplegingsana.be.

2. Permanentie Residentie Jacobsmarkt (Turnhout)

In Turnhout voert Thuisverpleging Sana de permanentie uit voor Residentie de Jacobsmarkt waar comfort, welzijn & zorg op maat voorop staat. De zorgzame thuishaven met 64 erkende assistentiewoningen. 

De Residentie Jacobsmarkt ligt pal in het centrum van Turnhout, voor meer info neem dan een kijkje op http://jacobsmarkt.be/

 

Heeft u vragen over onze permanentie?
Contacteer ons gerust
via tel.: 0497 41 44 33
of via e-mail:info@thuisverplegingsana.be.

Begeleiding

Verzorging

Thuisverpleging is zoveel meer dan enkel hygiënische zorgen of specifieke zorgen uitvoeren.  Uw thuisverpleegkundige is meestal een vertrouwenspersoon maar de persoon die de drempel verlaagd om uitgebreidere contacten te leggen. 

Of dit nu met uw huisarts is of arts-specialisten of andere instantie. Bij Thuisverpleging Sana kan u steeds met uw vragen of bezorgdheden terecht ongeacht of deze met uw medische toestand te maken hebben of niet.

1. Diabeteszorg

Een goede begeleiding bij diabetes is van groot belang wanneer u hier mee te maken krijgt. Diabetes of zoals in de volksmond genoemd “Suikerziekte” heeft een impact op het dagelijkse leven. Niet enkel wordt u geconfronteerd met het plots toedienen van insuline of inname van medicatie maar uw levensstijl moet zomaar aangepast worden.

Een aantal zorgen die onze verpleegkundige uitvoeren bij diabetes zijn:

 • Meten van de glycemie
 • Toedienen van insuline
 • Toedienen van incretines-mimetica
 • Klaarzetten van orale antidiabetica
 • Voetcontroles
 • Zorg voor diabetische voet
 • Bloeddrukmeting & gewichtsmeting, deze gebeurd in overleg met de arts.

Thuisverpleging Sana heeft een referentieverpleegkundige in de diabetologie waardoor een optimale begeleiding op maat van uw situatie kan geleverd worden. Er kan u meer informatie gegeven worden over voeding maar ook “Wat te doen bij een hyper-en hypoglycemie?” Verder zorgt de referentieverpleegkundige voor opvolging van de glycemie en wanneer nodig zal er contacten gelegd worden met ofwel de huisarts of de diabeteskliniek. Vragen staat steeds vrij, aarzel zeker niet om onze verpleegkundigen aan te spreken.

Heeft u vragen over onze begeleiding?
Contacteer ons gerust
via tel.: 0497 41 44 33
of via e-mail:info@thuisverplegingsana.be.

2. Palliatieve zorg

Ongeneeslijk ziek zijn is zeer ingrijpend voor zowel u als uw familie. Op dat moment in u vertrouwde omgeving kunnen blijven is voor vele belangrijk. Onze belangrijkste taak tijdens uw laatste levensfase is ervoor te zorgen dat dit proces zo comfortabel mogelijk verloopt. Dit doen we niet alleen maar hiervoor werken we samen met uw huisarts maar ook met palliatieve netwerken. Zo kunnen pijn en andere ongemakken nauwgezet opgevolgd worden.

Thuisverpleging Sana zal u maar ook uw omgeving bijstaan in oplossingen te bieden waar u belang aan hecht en die genoodzaakt zijn. Palliatieve zorg gaat veel verder dan enkel lichamelijke zorgen uitvoeren. In dialoog gaan met u en uw omgeving, ondersteuning bieden waar nodig, antwoorden op vragen die er mogelijks zijn.

Onze verpleegkundigen houden rekening met uw algemeen welbevinden, uw bedenkingen, uw gevoelens maar ook met die van uw omgeving.

3. Advies over zorg

Ongetwijfeld kunt u in verloop van tijd vragen beginnen stellen over alles wat met de zorgsector te maken heeft. Denk maar aan tegemoetkomingen waar u over hoort vertellen of waar u het best materialen of hulpmiddelen kan gaan halen voor uw situatie. Misschien heb je nood aan thuishulp of opvang of aan een PAS alarmsysteem … Aarzel zeker niet om al uw vragen of bezorgdheden met ons te delen. 

Thuisverpleging Sana kan u bijstaan doorheen de administratie van uw hulpbehoevendheid. 

Door een breed netwerkwerk kunnen we voor u de juiste contacten leggen om samen te zoeken naar de beste oplossing.

Specifieke zorgen

Verzorging

Er is een waaier aan specifieke zorgen die door onze verpleegkundige kunnen uitgevoerd worden. Bij sommige van deze zorgen is niet geweten dat ze in de thuissituatie uitgevoerd kunnen worden.

Hieronder vindt u een overzicht met verschillende specifieke zorgen en verdere uitlichting.

1. Overzicht specifieke zorgen

 • Compressietherapie, aan- en uittrekken van de steunkousen of dauerbinden aanbrengen.
 • Nemen van de parameters
 • Vaccinaties
 • Psychiatrische opvolging
 • Parenterale voeding via centrale katheter
 • Toedienen van sondevoeding
 • Aërosol toedieningen
 • Zuurstoftoediening
 • Zorgen bij Dialyse
 • Plaatsen van een maagsonde
 • Zorgen bij een peg-sonde
 • Verzorging tracheastomie
 • Plaatsen van pijnpompen en opvolging ervan
 • Inspuitingen: SC, IM en IV
Heeft u vragen over onze specifieke zorgen?
Contacteer ons gerust
via tel.: 0497 41 44 33
of via e-mail:info@thuisverplegingsana.be.

2. Wondzorg

Wonden bestaan er in alle maten en vormen. Een wondzorg kan nodig zijn bij kleine tot grote wonden, van complexe tot specifieke wonden, acute of chronisch wonden. Al deze hebben een professionele wondbehandeling nodig.

Dit doen we door een nauwe samenwerking met uw specialist of huisarts gericht op het bevorderen van de wondgenezing en/of het verminderen van pijn en ongemakken. Ons team beschikt over een wondverpleegkundige die ons steeds te raden kan staan of kan langskomen indien de situatie dit nodig acht.

Al onze verpleegkundigen kunnen u mee begeleiden betreft de nodige materialen die u nodig heeft om een wondzorg uit te voeren en natuurlijk hebben ook wij een pakket aan wondzorgmateriaal ter beschikking.

Al onze verpleegkundigen kunnen u mee begeleiden betreft de nodige materialen die u nodig heeft om een wondzorg uit te voeren.
Natuurlijk hebben ook wij een pakket aan wondzorgmateriaal ter beschikking.

3. Sondage/blaasspoelingen

Het plaatsen of onderhouden van een blaassondage is een complexe taak waarbij onze verpleegkundigen u mee kunnen helpen. Bij een blaasspoeling brengen we vloeistof in de blaas met als doel de blaas schoon te spoelen.

Bij sonderen kunnen we tegelijkertijd een spoeling uitvoeren maar deze wordt ook uitgevoerd om een teveel van urine te laten afvloeïen. Deze handelingen worden vaak uitgevoerd wanneer er urineweginfectie aanwezig is of het vermoeden ervan. Het is tevens ook een manier om een staalafname uit te voeren wanneer deze gevraagd wordt door uw huisarts.

Het verzorgen en vervangen van een suprapubische sonde kan door ons team ook uitgevoerd worden. 

 

Thuisverpleging Sana zal bij al deze handelingen ernaar streven dat ze op een comfortabele en professionele manier worden uitgevoerd.

4. Infuustherapie

Thuisverpleging Sana kan u helpen bij infuustherapie en zal u dezelfde kwalitatieve zorg bieden zoals u die in een ziekenhuis zou krijgen. Een groot voordeel is dat wij u deze zorg kunnen aanbieden in uw eigen thuissituatie.

Er bestaan verschillende soorten infuustherapieën die we voor u kunnen uitvoeren, nl.:

 • Het plaatsen en/of verwijderen van een perifeer infuus:
  • Intraveneus medicatie toedienen
 • Port à Cath:
  • Spoeling
  • Afkoppeling chemopompje
  • Medicatie toedienen
  • Bloedafname
 • Picc Catheter:
  • Verbandwissel en verzorging van het insteekpunt
  • Spoeling
  • Afkoppelen van medicatie, bv. chemo
  • Medicatie toedienen
  • Bloedafname

 

Onze verpleegkundigen bieden je dezelfde zorg zoals die u in een ziekenhuis zou krijgen.

5. Bloedafnames:

Bloedafnames in de thuissituatie is mogelijk! In samenspraak met uw huisarts of specialist kunnen bloedafnames thuis gebeuren. Het is een complexe handeling en wij bieden competente verpleegkundigen om deze zorg bij u uit te voeren.

Na een bloedafname zullen onze verpleegkundige ervoor zorgen dat het genomen bloed terecht komt bij uw huisarts, deze zal dan zorgen dat uw bloed onderzocht wordt bij het labo.

Indien gewenst contacteert Thuisverpleging Sana uw huisarts voor de resultaten van de genomen bloedafname. Voor iedereen met mobiliteitsproblemen of zij die geen mantelzorgomgeving hebben is dit een ideale oplossing.

Wij bieden competente verpleegkundigen aan om bloedafnames bij u thuis uit te voeren.

Hygiënische zorgen

Verzorging

Soms vallen situaties voor waardoor het niet meer mogelijk is om in uw eigen hygiënische zorg te kunnen voldoen. Hiervoor kan u dan beroep doen op “Thuisverpleging Sana”, onze verpleegkundige kunnen inspringen voor u waar nodig, dit kan zijn voor toilet aan de lavabo of douche maar ook is het mogelijk dat we u helpen bij het aankleden of uitkleden wanneer dit nodig zou zijn.

Mogelijks is het nodig dat u meerdere malen per dag nodig heeft, bv. hulp bij het omkleden naar nachtkledij ’s avond. Samen met u bespreken we uw situatie, waar u nood aan heeft en waar onze verpleegkundige hulp in kunnen bieden. Van daaruit kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn op basis van uw behoeften met het nodige respect en privacy, rekening houdend met uw comfort.

Onder hygiënische zorgen valt meer dan enkel de persoonlijke hygiëne, denk maar aan hulp bij medicatie maar ook aan stomazorg. Daarom een overzicht van de meest voorkomende hygiënische zorgen waarbij onze verpleegkundigen u kunnen helpen.

1. Persoonlijke hygiëne

Hulp bij het wassen en aankleden

Thuisverpleging Sana helpt je bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging waarbij onze verpleegkundige zelfredzaamheid op de 1ste plaats zetten. Om de dagelijkse persoonlijke verzorging gemakkelijk en veilig te laten verlopen zijn er vaak hulpmiddelen nodig. Onze thuisverpleegkundigen zullen u hiervoor bijstaan met advies en ondersteuning. Niet enkel u bent belangrijk voor ons maar ook uw mantelzorger. Het is van belang dat beide zich goed voelen in het zorggebeuren daarom bespreken we graag de rolverdeling tussen alle partijen en tevens ook het ganse zorggebeuren, die voor elk haalbaar is en comfortabel.

Mondverzorging

Een goede mondhygiëne is van groot belang in de dagelijkse verzorging. Onze verpleegkundigen zullen er dagelijks op toezien hoe het gesteld is met uw mondhygiëne, dagelijkse verzorging uitvoeren als dit nodig is. Hierdoor schenken we aandacht in het voorkomen van mogelijke problemen. Mochten er problemen voorvallen kunnen we hiervoor meteen stappen ondernemen voor een goede behandeling ervan.

Opvolgen van huid & nagels

Tijdens uw persoonlijke hygiëne observeren onze verpleegkundige de toestand van uw huid. Indien het nodig is zullen zij hierin een advies geven, vaak is de oplossing snel & gemakkelijk maar het kan gebeuren dat er meer verzorging nodig is dan de basis en ook dan zullen onze verpleegkundige u bijstaan met advies. Voor verzorging van de nagels raadt Thuisverpleging Sana een goede manicure of pedicure aan, vooral de nagels van de voeten zijn belangrijk om opgevolgd te worden en verzorgd te worden door een pedicure of mogelijks een medische pedicure.

Alle zorgen met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne is er geen voorschrift van de dokter nodig. Deze evalueren onze verpleegkundigen aan de hand van een score die ingediend wordt bij de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.

2. Stomazorg

De dagelijkse zorg van een stoma kan een zware en moeilijke taak zijn, vooral in het begin. Onze verpleegkundige bieden u hier begeleiding in, als het gewenst kunnen we op weg helpen tot het zelf aanleren van deze zorg.

Volgende taken bij stomazorg door onze verpleegkundigen zijn:

 • Reinigen van de stoma
 • Wisselen van het opvangzakje en de daar bijhorende plaat
Indien gewenst kunnen onze verpleegkundigen u en uw mantelzorger advies en ondersteuning bieden bij de zelfzorg van de stoma.
Voor stomazorg is er een doktersvoorschrift nodig, bij een stoma heeft u immer een open wonde met rechtstreekse verbinding naar een orgaan.

3. Hulp bij incontinentie problemen

Hulp bij urine – en stoelgangverlies

Verlies van urine of stoelgang kan veel ongemakken met zich meebrengen veroorzaakt door verscheidene oorzaken. Samen met u kunnen we op zoek gaan naar de beste oplossing voor u. Hulpmiddelen zijn zeker van belang, er zijn vele verschillende soorten verbanden of broekjes die nodig zijn bij urine- en stoelgangverlies. Samen met u zullen we op zoek gaan naar de beste optie die aan uw situatie en noden beantwoorden.

Obstipatie

Obstipatie betekend dat stoelgang niet op de natuurlijke manier uitgescheiden wordt uit het lichaam. Er bestaan verschillende mogelijkheden om obstipatie op te lossen, eerst en vooral is het belangrijk om het patroon van de obstipatie na te gaan. Vanaf dan kan besproken worden, dit in samenspraak met de huisarts, wat voor u de beste oplossing kan bieden. Dit kan gaan van het manueel verwijderen van stoelgaan tot een medicamenteuze oplossing en zelfs een lavement. Een voorschrift van de huisarts is dan nodig, doordat wij in contact treden met de huisarts wordt deze meteen mee in orde gemaakt voor u en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Zorgen bij vaginale irritatie

Aspiratie van secreties

Samen bekijken we hoe wij u kunnen helpen zodat u zich comfortabeler voelt. Onze verpleegkundigen geven advies op maat van uw situatie.

4. Hulp bij medicatie

Wanneer u merkt problemen te ervaren bij de correcte inname van uw medicatie kan, zeker wanneer de medicatie complex is en verdeeld over meerdere tijdstippen per dag, en dit is immers van groot belang. Thuisverpleging Sana zal in contact te treden met uw huisarts, zo kan er voor u een medicatieschema in orde gemaakt worden, alsook de nodige voorschriften die wij als verpleging nodig hebben voor de hulp bij medicatie.

Onze verpleegkundige zullen hulp bieden door een medicatie weekdoos wekelijks voor u klaar te maken, per dag heeft u dan een medicatiedoosje met de gewenste tijdstippen.

5. Overige vormen bij de hulp van medicatie

Toedienen van oogdruppels

Na een ingreep aan de ogen zal de arts meestal oogdruppels of oogzalf voorschrijven. Vaak dienen deze over bepaalde tijdstippen gedurende de dag toegediend moeten worden en voor een optimale genezing is het van belang dat dit op een correcte wijze gebeurd. Wanneer u over de juiste medicatie beschikt kunnen onze verpleegkundigen u hulpbieden bij toediening ervan.

Andere druppels, pleisters en zalven

Bij aanhoudende pijnen, huidproblemen maar ook andere situatie is het mogelijk dat uw huisarts het nodig acht om een medicamenteuze pleister of geneeskrachtige zalf of medicatie in druppelvorm voor te schrijven. Ook hierbij kunnen onze verpleegkundige u ter hulp staan door deze aan te brengen of toe te dienen. Een verpleegkundige hierbij betrekken is belangrijk om de werking ervan te observeren en tijdig in contact te treden met je huisarts.

Onze verpleegkundige zullen hulp bieden door een medicatie weekdoos wekelijks voor u klaar te maken, per dag heeft u dan een medicatiedoosje met de gewenste tijdstippen.